Privacy/Cookie statement

Gebruik van persoonlijke gegevens door Etine Education Services BV


Etine Education Services BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Etine Education Services BV houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Etine Education Services BV gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een bestand download of een nieuwsbrief, een webinar bezoekt of een opleiding volgt, een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of social sites, een internet klantenaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Etine Education Services BV.

Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, inloggegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses.

Etine Education Services BV gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, in het kader van het aanbieden van een bepaalde interactieve dienst of social site, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Etine Education Services BV, van haar groepsmaatschappijen of van bepaalde zorgvuldig geselecteerde (categorieën van) derden op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld om een bestand te downloaden of voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Etine Education Services BV. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Etine Education Services BV of andere bepaalde (categorieën van) bedrijven. Deze (categorieën van) dienste worden door Etine Education Services BV zorgvuldig geselecteerd en u wordt geïnformeerd over de (categorieën van) diensten waarover u relevante informatie kunt verwachten.

Afmelden

Etine Education Services BV houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Etine geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Dat kan bijvoorbeeld op uw eigen interessepagina of uw eigen account. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij info@etine.nl of schriftelijk bij Etine Education Services BV, t.a.v. downloadregister, Bos en Vaartstraat 13 zw, 2012 LG Haarlem.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Etine Education Services BV over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Etine Education Services BV, t.a.v. downloadregister, Bos en Vaartstraat 13 zw, 2012 LG Haarlem. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Etine Education Services BV met uw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres

Op de websites van Etine Education Services BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Etine Education Services BV haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Etine Education Services BV ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.