Digitale Transformatie

We definiëren digitale transformatie de zakelijke verbeteringen die voortvloeien uit digitale technologie zoals:
 
  • Data en applicatie-integratie naar service-oriented architecture (SOA)
  • Cloud
  • Sociale media
  • Mobiel
  • Big data
  • Kunstmatige intelligentie
  • Internet van dingen
  • Digitale ecosystemen
  • Business process automation
  • Business intelligence en predictive analytics

Bedrijven kunnen profiteren van deze ontwikkelingen

De belangrijkste gebieden waar deze technologie een positief effect op kan hebben, zijn customer experience, operationele processen en business modellen.


Digitally modified businesses

Digital technology will radically transform the way your business operates. You can automate tasks, empower your employees to work independently and integrate far more effectively with partners and suppliers. You’ll also benefit from: Agile product development cycles. Maximum economies of scale. Modular manufacture to reduce wastage.